นางสาวอัจฉรา สมหวัง
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบางรักษ์

E - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - Service ลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจ
กิจกรรมของโรงเรียน
กิจกรรมประกาศเจตนารมณ์ตามข้อคิดเห็นสภานักเรียน
31 ม.ค. 2563
กิจกรรมดื่มนมยามเช้า
21 ม.ค. 2563
แจกความสดใส วันเด็กแห่งชาติ ๒๕๖๓
11 ม.ค. 2563
ปรับปรุงพื้นสนาม
06 ม.ค. 2563
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๙
06 ม.ค. 2563
ร่วมงานประเพณีประจำปี ๒๕๖๒ โรงเรียนบ้านบ่อผุด
22 ธ.ค. 2562