นางจริยา บัวแย้ม
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบางรักษ์

E - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - Service ลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจ
กิจกรรมของโรงเรียน
เกียรติบัตรโรงเรียนบ้านบางรักษ์ ประจำปี 2565
14 ม.ค. 2565
วารสารกิจกรรมโรงเรียนบ้านบางรักษ์ ปี 2565
01 ม.ค. 2565
การประกวดต้นแบบบริหารกายหน้าเสาธง ประจำปี 2564
19 ก.ค. 2564
วารสารกิจกรรมโรงเรียนบ้านบางรักษ์ ปี 2564
07 ก.ค. 2564
กิจกรรมเยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
10 ก.พ. 2564
วารสารกิจกรรมโรงเรียนบ้านบางรักษ์ ปี 2563
31 ธ.ค. 2563
กิจกรรมประกาศเจตนารมณ์ตามข้อคิดเห็นสภานักเรียน
31 ม.ค. 2563
กิจกรรมดื่มนมยามเช้า
21 ม.ค. 2563
แจกความสดใส วันเด็กแห่งชาติ ๒๕๖๓
11 ม.ค. 2563
ปรับปรุงพื้นสนาม
06 ม.ค. 2563
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๙
06 ม.ค. 2563
วารสารกิจกรรมโรงเรียนบ้านบางรักษ์ ปี 2562
31 ธ.ค. 2562
ร่วมงานประเพณีประจำปี ๒๕๖๒ โรงเรียนบ้านบ่อผุด
22 ธ.ค. 2562