นางจริยา บัวแย้ม
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบางรักษ์

E - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - Service ลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจ
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม

งานบริหารงบประมาณ (0 รายการ)

งานบริหารบุคลากร (5 รายการ)

แบบใบลาป่วย ลาคลอดบุตร ลากิจส่วนตัว
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด
373 ครั้ง
คำร้องขอหนังสือรับรองเงินเดือน
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด
322 ครั้ง
แบบใบลาครึ่งวัน
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด
243 ครั้ง
แบบขอมีบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด
269 ครั้ง
ดูเพิ่มเติม...

งานบริหารงานทั่วไป (2 รายการ)

ขออนุญาตเปลี่ยนเวรรักษาความปลอดภัยในสถานที่ราชการ
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด
382 ครั้ง
คำร้องขอย้ายนักเรียน
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด
228 ครั้ง

งานบริหารวิชาการ (1 รายการ)

แบบมอบหมายการสอนแทน
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด
245 ครั้ง