นางสาวอัจฉรา สมหวัง
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบางรักษ์

E - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - Service ลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจ
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม

จดหมายข่าว (0 รายการ)

งานบริหารงบประมาณ (0 รายการ)

งานบริหารบุคลากร (5 รายการ)

แบบใบลาครึ่งวัน
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด
62 ครั้ง
แบบใบลาป่วย ลาคลอดบุตร ลากิจส่วนตัว
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด
83 ครั้ง
คำร้องขอหนังสือรับรองเงินเดือน
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด
63 ครั้ง
แบบขอมีบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด
21 ครั้ง
ดูเพิ่มเติม...

งานบริหารงานทั่วไป (2 รายการ)

คำร้องขอย้ายนักเรียน
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด
53 ครั้ง
ขออนุญาตเปลี่ยนเวรรักษาความปลอดภัยในสถานที่ราชการ
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด
86 ครั้ง

งานบริหารวิชาการ (1 รายการ)

แบบมอบหมายการสอนแทน
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด
38 ครั้ง