นางจริยา บัวแย้ม
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบางรักษ์

E - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - Service ลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจ
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม

จดหมายข่าว (0 รายการ)

งานบริหารงบประมาณ (0 รายการ)

งานบริหารบุคลากร (5 รายการ)

แบบใบลาป่วย ลาคลอดบุตร ลากิจส่วนตัว
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด
253 ครั้ง
คำร้องขอหนังสือรับรองเงินเดือน
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด
218 ครั้ง
แบบใบลาครึ่งวัน
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด
138 ครั้ง
แบบขอมีบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด
168 ครั้ง
ดูเพิ่มเติม...

งานบริหารงานทั่วไป (2 รายการ)

ขออนุญาตเปลี่ยนเวรรักษาความปลอดภัยในสถานที่ราชการ
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด
267 ครั้ง
คำร้องขอย้ายนักเรียน
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด
135 ครั้ง

งานบริหารวิชาการ (1 รายการ)

แบบมอบหมายการสอนแทน
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด
126 ครั้ง