นางจริยา บัวแย้ม
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบางรักษ์

E - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - Service ลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจ
21 - 25 ส.ค. 66
นิเทศการสอน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566
โรงเรียนบ้านบางรักษ์
งานบริหารวิชาการ
ชื่อเรื่อง : นิเทศการสอน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566
วันที่ : 21 - 25 ส.ค. 66
สถานที่ : โรงเรียนบ้านบางรักษ์
ที่หนังสือ :
เลขหนังสือรับ :
ผู้รับผิดชอบ : งานบริหารวิชาการ
รายละเอียด :
18 ก.ค. 66
กีฬาอำเภอเกาะสมุย
โรงเรียนบ้านบางรักษ์
ชื่อเรื่อง : กีฬาอำเภอเกาะสมุย
วันที่ : 18 ก.ค. 66
สถานที่ :
ที่หนังสือ :
เลขหนังสือรับ :
ผู้รับผิดชอบ : โรงเรียนบ้านบางรักษ์
รายละเอียด :
29 - 31 มี.ค. 64
สอบปลายปี
ชื่อเรื่อง : สอบปลายปี
วันที่ : 29 - 31 มี.ค. 64
สถานที่ :
ที่หนังสือ :
เลขหนังสือรับ :
ผู้รับผิดชอบ :
รายละเอียด :
26 มี.ค. 64
งานปัจฉิมนักเรียน ประจำปี 2564
ชื่อเรื่อง : งานปัจฉิมนักเรียน ประจำปี 2564
วันที่ : 26 มี.ค. 64
สถานที่ :
ที่หนังสือ :
เลขหนังสือรับ :
ผู้รับผิดชอบ :
รายละเอียด :
24 มี.ค. 64
การสอบ NT
งานบริหารวิชาการ
ชื่อเรื่อง : การสอบ NT
วันที่ : 24 มี.ค. 64
สถานที่ :
ที่หนังสือ :
เลขหนังสือรับ :
ผู้รับผิดชอบ : งานบริหารวิชาการ
รายละเอียด :
18 มี.ค. 64
การสอบ RT
งานบริหารวิชาการ
ชื่อเรื่อง : การสอบ RT
วันที่ : 18 มี.ค. 64
สถานที่ :
ที่หนังสือ :
เลขหนังสือรับ :
ผู้รับผิดชอบ : งานบริหารวิชาการ
รายละเอียด :
13 มี.ค. 64
การสอบ O-NET
งานบริหารวิชาการ
ชื่อเรื่อง : การสอบ O-NET
วันที่ : 13 มี.ค. 64
สถานที่ :
ที่หนังสือ :
เลขหนังสือรับ :
ผู้รับผิดชอบ : งานบริหารวิชาการ
รายละเอียด :
03 มี.ค. 64
ประชุมเพื่อพัฒนาศักยภาพฯ ผู้บริหาร
ชื่อเรื่อง : ประชุมเพื่อพัฒนาศักยภาพฯ ผู้บริหาร
วันที่ : 03 มี.ค. 64
สถานที่ :
ที่หนังสือ :
เลขหนังสือรับ :
ผู้รับผิดชอบ :
รายละเอียด : ประชุม เวลา 09.00 น. ณ โรงแรมไดมอนด์พลาซ่า
23 ก.พ. 64
ประชาสัมพันธ์การสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าชั้น ม.1 โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา
โรงเรียนบ้านบางรักษ์
นางอิสราภรณ์,
ชื่อเรื่อง : ประชาสัมพันธ์การสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าชั้น ม.1 โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา
วันที่ : 23 ก.พ. 64
สถานที่ : โรงเรียนบ้านบางรักษ์
ที่หนังสือ :
เลขหนังสือรับ :
ผู้รับผิดชอบ : นางอิสราภรณ์,
รายละเอียด :
19 ก.พ. 64
แจ้งการยกเลิก ปพ.1
นางจริยา, น.ส.อังคณี
ชื่อเรื่อง : แจ้งการยกเลิก ปพ.1
วันที่ : 19 ก.พ. 64
สถานที่ :
ที่หนังสือ :
เลขหนังสือรับ :
ผู้รับผิดชอบ : นางจริยา, น.ส.อังคณี
รายละเอียด :
16 - 18 ธ.ค. 63
การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการจัดการศึกษา เพื่อการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
น.ส.พิสุทธิณี
ชื่อเรื่อง : การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการจัดการศึกษา เพื่อการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
วันที่ : 16 - 18 ธ.ค. 63
สถานที่ :
ที่หนังสือ : ศธ 04163/4027
เลขหนังสือรับ : 1122/2563
ผู้รับผิดชอบ : น.ส.พิสุทธิณี
รายละเอียด :
14 ธ.ค. - 13 ม.ค. 63
การคัดกรองความสามารถในการอ่านและเขียน ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๓
น.ส.พิสุทธิณี
ชื่อเรื่อง : การคัดกรองความสามารถในการอ่านและเขียน ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๓
วันที่ : 14 ธ.ค. - 13 ม.ค. 63
สถานที่ :
ที่หนังสือ : ศธ 04163/4023
เลขหนังสือรับ : 1120/2563
ผู้รับผิดชอบ : น.ส.พิสุทธิณี
รายละเอียด :
หน้า 1 / 1 (ทั้งหมด 12 รายการ)