นางจริยา บัวแย้ม
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบางรักษ์

E - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - Service ลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจ
คำสั่งโรงเรียนบ้านบางรักษ์
2565
2564
แต่งตั้งหัวหน้าระดับชั้น และครูประจำชั้น ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565
สั่ง ณ วันที่ 31 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2565
แต่งตั่งหัวหน้างาน 4 ฝ่าย
สั่ง ณ วันที่ 10 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2565
แต่งตั้งเวรเดือนตุลาคม 2565
สั่ง ณ วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2565
แต่งตั้งคณะกรรมการคุมสอบปลายปี ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565
สั่ง ณ วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2565
แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนเงินเดือน ครั้งที่ 21 ตุลาคม 2565
สั่ง ณ วันที่ 20 เดือน กันยายน พ.ศ. 2565
ทัศนศึกษาปรถมศึกษา2565
แต่งตั้งคณะกรรมการผิดชอบกิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้ภายนอกสถานศึกษา (ทัศนศึกษา) อ1-อ3
สั่ง ณ วันที่ 2 เดือน กันยายน พ.ศ. 2565
แต่งตั้งเวรเดือนกันยายน2565
แต่งตั้งคณะกรราการดำเนินงานค่ายวิทย์-คณอต 2565
สั่ง ณ วันที่ 16 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2565
แต่งตั้งคณะกรรมการกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ
สั่ง ณ วันที่ 8 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2565
แต่งตั้งเวร ประจำเดือนสิงหาคม 2565
สั่ง ณ วันที่ 27 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2565
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการอาหารกลางวัน ปีการศึกษา 2565 เพิ่มเติม
สั่ง ณ วันที่ 25 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2565
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานวันภาษาไทยแห่งชาติ 2565
สั่ง ณ วันที่ 25 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2565
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการรับสมัครและสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง แม่ครัว
สั่ง ณ วันที่ 30 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2565
แต่งตั้งเวรเดือนกรกฎาคม
สั่ง ณ วันที่ 30 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2565
แต่งตั้งผู้ปฏิบัติงานกำลังพลยาเสะติด 2565
สั่ง ณ วันที่ 30 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2565
แต่งตั้งกรรมการกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพ.pdf
แต่งตั้งคณะกรรมการสภานักเรียนดำเนินกิจกรรมแต่ละฝ่าย ปีการศึกษา 2565
สั่ง ณ วันที่ 13 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2565
แต่งตั้งคณะกรรมการสภานักเรียน ปีการศึกษา 2565
สั่ง ณ วันที่ 13 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2565
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจกรรมวันสุน.pdf
แต่งตั้งคณะกรรมการนิเทศภายในสถานศ฿กษา 2565
สั่ง ณ วันที่ 6 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2565
แต่งตั้งผู้รับผิดชอบ 5ส
สั่ง ณ วันที่ 6 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2565
พิธีไหว้ครู2565
สั่ง ณ วันที่ 6 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2565
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดกิจกรรมการเลือกตั้งสภานักเรียน ปีการศึกษา 2565
สั่ง ณ วันที่ 1 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2565
แต่งตั้งผู้รับผิดชอบเวร ประจำเดือนมิถุนายน
สั่ง ณ วันที่ 31 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2565
แต่งตั้งคณะทำงานจัดทำหลักสูตรสถานศึกษา 2565
สั่ง ณ วันที่ 31 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2565
แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำ SAR
สั่ง ณ วันที่ 15 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2565
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการอาหารกลางวัน ปีการศึกษา 2565
สั่ง ณ วันที่ 13 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2565
แต่งตั้งคณะกรรมการแผนเผชิญเหตุฯปีการศึกษา
สั่ง ณ วันที่ 11 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2565
แต่งตั้งหัวหน้าระดับชั้น และครูประจำชั้น ปีการศึกษา 2565
สั่ง ณ วันที่ 9 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2565
หน้า 1 / 2 (ทั้งหมด 51 รายการ)
1  2  Next