นางจริยา บัวแย้ม
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบางรักษ์

E - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - Service ลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจ
คำสั่งโรงเรียนบ้านบางรักษ์
2566
2565
2564
แต่งตั้งคณะครูจัดกิจกรรมเดินทางไกลลูกเสือสำรอง ประจำปีการศึกษา ๒๕6๕
สั่ง ณ วันที่ 20 เดือน มกราคม พ.ศ. 2566
แต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรให้ปฏิบัติงานในกิจกรรมค่ายและเดินทางไกลลูกเสือ เนตรนารี สามัญ 2565
สั่ง ณ วันที่ 20 เดือน มกราคม พ.ศ. 2566
หน้า 1 / 1 (ทั้งหมด 2 รายการ)