นางจริยา บัวแย้ม
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบางรักษ์

E - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - Service ลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจ
» กิจกรรมของโรงเรียน » การตรวจสุขภาพของนักเรียน ปีการศึกษา 2566
จำนวนผู้เข้าชม : 608 ครั้ง
เมื่อวันที่ : 16 ก.ค. 2566

        วันที่ 12 กรกฎาคม 2566  เจ้าหน้าที่สาธารณสุข จากศูนย์บริการสาธารณสุขเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา (บางรักษ์) ได้ดำเนินการตรวจสุขภาพให้กับนักเรียนทุกคนของโรงเรียนบ้านบางรักษ์ โดยมีการตรวจสุขภาพ ดังนี้ ตรวจสุขภาพคัดกรองเบื้องต้น
ตรวจทันตกรรม ตรวจผิวหนัง และตรวจสายตา