นางจริยา บัวแย้ม
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบางรักษ์

E - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - Service ลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจ
ประวัติโรงเรียน
จำนวนผู้เข้าชม : 2260 ครั้ง

 

รหัสโรงเรียน 10 หลัก :

  1084640104

รหัส Smis 8 หลัก :

  84010118

รหัส Obec 6 หลัก :

  640104

ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :

  บ้านบางรักษ์

ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :

  Banbangrak

ที่อยู่ :

  หมู่ที่   4   บ้านบ้านบางรักษ์

ตำบล :

  บ่อผุด

อำเภอ :

  เกาะสมุย

จังหวัด :

  สุราษฎร์ธานี

รหัสไปรษณีย์ :

  84320

โทรศัพท์ :

  077-425466

โทรสาร :

  077425466

ระดับที่เปิดสอน :

 อนุบาล-ประถมศึกษา

วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :

  6 มีนาคม 2481

อีเมล์ :

  84010118@surat1.go.th

เว็บไซต์ :

  http://www.brsc.ac.th.com

Facebook :

  www.facebook.com/baanbangrakschool

แผนที่โรงเรียน :

  goo.gl/maps/1RjHH7sqtL6zxZ7E7

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :

  เกาะสมุย

ระยะทางจากโรงเรียน - เขต   :

  150 กม.

ระยะทางจากโรงเรียน - อำเภอ :

  35 กม.

   
   

สภาพทั่วไป

 • ชื่อโรงเรียน บ้านบางรักษ์ / BANBANGRAK
 • ชื่อผู้บริหาร นางสาวอัจฉรา สมหวัง ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบางรักษ์
 • ที่ตั้ง หมู่บ้านบางรักษ์ ๔/๓๓ หมู่ที่ ๔ ต. บ่อผุด อ.เกาะสมุย จ. สุราษฎร์ธานี โทรศัพท์/โทรสาร ๐๗๗-๔๒๕๔๖๖
 • ระยะทางจากโรงเรียนถึงหน่วยงานทางการศึกษาถึงสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต ๑ ถนนลาดยาง และ ทางทะเล โดยสาร เรือเฟอร์รี่ ระยะทางทั้งหมด ๑๒๐ กิโลเมตร
 • เขตบริการ -หมู่บ้านบางรักษ์ หมู่ที่ ๔ ต. บ่อผุด อ.เกาะสมุย จ. สุราษฎร์ธานี

อักษรย่อ

บ.ร.

ปรัชญา

“นต.ถิ ปญ.ญา สมาอาภา”
“แสงสว่างเสมอด้วยปัญญาไม่มี”

คำขวัญของโรงเรียน

“เรียนเก่ง เคร่งวินัย ใฝ่คุณธรรม นำชุมชนพัฒนา”

สีประจำโรงเรียน

ชมพู – ขาว
สีชมพู หมายถึง ความก้าวหน้า ความเป็นผู้เจริญ
สีขาว หมายถึง ความสะอาดความบริสุทธิ์

เอกลักษณ์ของโรงเรียน

“โรงเรียนรักสะอาด”

อัตลักษณ์ของโรงเรียน

“มารยาทงาม ยิ้มง่าย ไหว้สวย”

ที่ดินของโรงเรียน

ที่ราชพัสดุ จำนวน ๑ แปลง
พื้นที่ จำนวน ๑ ไร่ ๒ งาน

ประวัติโรงเรียน

 • โรงเรียนบ้านบางรักษ์ ตั้งอยู่หมู่ที่ ๔ ตำบลบ่อผุด อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี รหัสไปรษณีย์ ๘๔๓๒๐
 • โรงเรียนบ้านบางรักษ์ สร้างเมื่อวันที่ ๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๔๘๑ โดยประชาชนสละแรงงานและเงิน ๑,๑๐๐ บาท ในที่ดินของนางหีตนุ้ย พูลสวัสดิ์ และ เปิดทำการสอนครั้งแรกเมื่อ วันที่ ๕ กันยายน พ.ศ. ๒๔๘๒
 • มีนายชื่น สอนสง เป็นครูใหญ่คนแรก และนายสมพร พูลสวัสดิ์ เป็นครูน้อย
 • ต่อมา ปี พ.ศ. ๒๕๐๓ นายต้อย ใจปลื้ม กำนันตำบลบ่อผุด พร้อมด้วยคณะครู ชาวบ้านเห็นว่าสถานที่เดิมคับแคบจึงย้ายมาสร้างใหม่ในที่ดินของวัดบางรักษ์ โดยเงินบริจาค ๙,๒๗๕ บาท สร้างแบบศาลาวัดกว้าง ๘ เมตร ยาว ๑๒ เมตร สร้างเสร็จวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๐๕ เปิดสอน ป.๑ – ป.๔
 • ต่อมานายน่วม จิตมุ่ง ผู้ใหญ่บ้านบางรักษ์เห็นว่าโรงเรียนตั้งอยู่กลางวัดไม่เหมาะสมจึงย้ายมาสร้างในที่ดินบริจาคของนายเงิน สมสวัสดิ์ เป็นอาเรียนแบบ ป.๑ก โดยได้รับงบประมาณทางราชการ ๒๕,๐๐๐ บาท เงินบริจาค ๓,๑๐๐ บาท เปิดสอนเมื่อวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๑๑
 • ต่อมา พ.ศ. ๒๕๑๙ ชาวบ้านได้บริจาคเงินจำนวน ๕,๐๐๐ บาทสร้างอาคารเรียนแบบ ป.พิเศษ เปิดสอนชั้น ป.๕ และ ป.๖
 • พ.ศ. ๒๕๒๑ ได้รับงบประมาณ ๔๐๐,๐๐๐ บาท สร้างอาคารเรียนแบบ ๐๑๗ เปิดสอนระดับประถมศึกษา
 • โรงเรียนบ้านบางรักษ์ได้เปิดเป็นโรงเรียนประชาบาล เมื่อวันที่ ๕ กันยายน พ.ศ.๒๔๘๒ ให้ชื่อว่า โรงเรียนบ้านบางรักษ์ มีนายชื่น สอนสง เป็นครูใหญ่ นายสมพร พูลสวัสดิ์ เป็นครูน้อย สอนตามหลักสูตรกระทรวงธรรมการปัจจุบันโรงเรียนบ้านบางรักษ์เปิดสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาล ๑ ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖