นางสาวอัจฉรา สมหวัง
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบางรักษ์

E - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - Service ลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจ
» กิจกรรมของโรงเรียน » งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๙
จำนวนผู้เข้าชม : 205 ครั้ง
เมื่อวันที่ : 06 ม.ค. 2563

เมื่อวันที่ ๖-๘ มกราคม ๒๕๖๓
นำโดยนางสาวอัจฉรา สมหวัง ผู้อำนวยการ คณะครูและบุคลากรโรงเรียนบ้านบางรักษ์ ได้นำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันงานศิลปหัตกรรมนักเรียนระดับชาติภาคใต้ จังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน ๒ รายการ
๑. การประกวดการแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.๑-ป.๖
๒. การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.๔-ป.๖


"ความสำเร็จ" 


เหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับสอง
การประกวดการแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.๑-ป.๖


เหรียญเงิน
การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.๔-ป.๖


ขอบคุณความทุ่มเทในการฝึกซ้อมของคุณครูและนักเรียน
ขอบคุณผู้ปกครองนักเรียนที่ส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนได้เข้าร่วมกิจกรรมและการฝึกซ้อม
ขอบคุณคณะครูและนักเรียน คณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนบ้านบางรักษ์ที่ส่งกำลังใจมาให้นะคะ