นางจริยา บัวแย้ม
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบางรักษ์

E - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - Service ลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจ
ที่รายการที่หนังสือ
1งานบริหารวิชาการ
นิเทศการสอน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566
ระหว่างวันที่ 21 - 25 ส.ค. 66
ณ โรงเรียนบ้านบางรักษ์
2โรงเรียนบ้านบางรักษ์
กีฬาอำเภอเกาะสมุย
วันที่ 18 ก.ค. 66
3
สอบปลายปี
ระหว่างวันที่ 29 - 31 มี.ค. 64
4
งานปัจฉิมนักเรียน ประจำปี 2564
วันที่ 26 มี.ค. 64
5งานบริหารวิชาการ
การสอบ NT
วันที่ 24 มี.ค. 64
6งานบริหารวิชาการ
การสอบ RT
วันที่ 18 มี.ค. 64
7งานบริหารวิชาการ
การสอบ O-NET
วันที่ 13 มี.ค. 64
8
ประชุมเพื่อพัฒนาศักยภาพฯ ผู้บริหาร
วันที่ 03 มี.ค. 64
9ครูประชั้น ป.6
ประชาสัมพันธ์การสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าชั้น ม.1 โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา
วันที่ 23 ก.พ. 64
ณ โรงเรียนบ้านบางรักษ์
10
แจ้งการยกเลิก ปพ.1
วันที่ 19 ก.พ. 64
11งานบริหารวิชาการ
การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการจัดการศึกษา เพื่อการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
ระหว่างวันที่ 16 - 18 ธ.ค. 63
ศธ 04163/4027
เลขรับ : 1122/2563
12งานบริหารวิชาการ
การคัดกรองความสามารถในการอ่านและเขียน ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๓
ระหว่างวันที่ 14 ธ.ค. - 13 ม.ค. 63
ศธ 04163/4023
เลขรับ : 1120/2563
หน้า 1 / 1 (ทั้งหมด 12 รายการ)