นางสาวอัจฉรา สมหวัง
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบางรักษ์

E - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - Service ลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจ
» ข่าวประชาสัมพันธ์ » ประกาศรับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๓
จำนวนผู้เข้าชม : 49 ครั้ง
เมื่อวันที่ : 13 ก.พ. 2563

ประกาศรับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๓


ระดับก่อนประถมศึกษา (อนุบาล๑-๓)
- รับสมัครวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์- ๔ มีนาคม ๒๕๖๓


ระดับประถมศึกษาปีที่ ๑
- รับสมัครวันที่ ๖ มีนาคม - ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๓


#ไม่เว้นวันหยุดราชการ