นางสาวอัจฉรา สมหวัง
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบางรักษ์

E - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - Service ลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจ
» ข่าวประชาสัมพันธ์ » การจัดการเรียนการสอนโดยใช้การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม
จำนวนผู้เข้าชม : 179 ครั้ง
เมื่อวันที่ : 13 พ.ค. 2563
????????ระหว่างวันที่ 18 พฤษภาคม - 30 มิถุนายน 2563
ท่านผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนบ้านบางรักษ์สามารถจัดการเรียนการสอนให้บุตร-หลานของท่านได้ "เรียนรู้อยู่ที่บ้าน" โดยใช้การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ผ่าน 3 ช่องทางการรับชม คือ
1. โทรทัศน์ดาวเทียม ระบบ KU Band ช่อง 186 - 200
2. เว็บไซต์ www.dltv.ac.th
3. บนสมาร์ทโฟน แอบพลิเคชั่น DLTV 15 ช่องสัญญาณ ตลอด 24 ชั่วโมง