นางสาวอัจฉรา สมหวัง
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบางรักษ์

E - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - Service ลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจ

บัญชีลงเวลามาปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

โรงเรียนบ้านบางรักษ์ ตำบลบ่อผุด อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี

วันจันทร์ ที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ.2563

ลำดับชื่อ - สกุลเวลามาเวลากลับชั่วโมงทำงานหมายเหตุ
1นางสาวอัจฉรา สมหวัง07:0318:0411:01
2นางกิตติยา ทองหยัด07:4818:0210:14
3นางสาวพิสุทธิณี เชาว์เลิศ
4นายอภิชาติ นวลฤกษ์
5นางสาวฤทัยรัตน์ สวัสดี09:3200:0009:32
6นางอิสราภรณ์ ตั้งอุทัยเรือง
7นางสาวจุรีพร วงสุวรรณ
8นางสาวมนัสนันท์ นฤมลจิรวุฒิชัย
9นางอาซีเยาะห์ ปริงทอง
10นางสาวรัตนา พรมปัน09:1500:0009:15
11นางสาวปรียากมล รักชนะ
12นางสาวอังคณี เสทิน
13นางสาวสุดารัตน์ หมวดดำ
14นางสาวชนิสรา เพชรคง10:1317:2307:10
15นางสาวปิยะนุช ศรีสังข์07:0918:0410:55
16นายชูชาติ ประชาภิรมย์

จ. 2563/05/18 ส. 2563/02/01 พฤ. 2563/01/30