นางสาวอัจฉรา สมหวัง
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบางรักษ์

E - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - Service ลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจ

บัญชีลงเวลามาปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

โรงเรียนบ้านบางรักษ์ ตำบลบ่อผุด อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี

วันเสาร์ ที่ 01 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563

ลำดับชื่อ - สกุลเวลามาเวลากลับชั่วโมงทำงานหมายเหตุ
1นางสาวอัจฉรา สมหวัง
2นางกิตติยา ทองหยัด
3นางสาวพิสุทธิณี เชาว์เลิศ
4นายอภิชาติ นวลฤกษ์07:5818:2910:31
5นางสาวฤทัยรัตน์ สวัสดี
6นางอิสราภรณ์ ตั้งอุทัยเรือง
7นางสาวจุรีพร วงสุวรรณ
8นางสาวมนัสนันท์ นฤมลจิรวุฒิชัย08:2218:0609:44
9นางอาซีเยาะห์ ปริงทอง
10นางสาวรัตนา พรมปัน
11นางสาวปรียากมล รักชนะ
12นางสาวอังคณี เสทิน
13นางสาวสุดารัตน์ หมวดดำ
14นางสาวชนิสรา เพชรคง
15นางสาวปิยะนุช ศรีสังข์
16นายชูชาติ ประชาภิรมย์

จ. 2563/05/18 ส. 2563/02/01 พฤ. 2563/01/30