นางสาวอัจฉรา สมหวัง
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบางรักษ์

E - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - Service ลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจ
อาทิตย์จันทร์อังคารพุธพฤหัสบดีศุกร์เสาร์
1
2
3
- ประชุมเพื่อพัฒนาศักยภาพฯ ผู้บริหาร
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
- การสอบ O-NET
14
15
16
17
18
- การสอบ RT
19
20
21
22
23
24
- การสอบ NT
25
26
- งานปัจฉิมนักเรียน ประจำปี 2564
27
28
29
- สอบปลายปี
30
- สอบปลายปี
31
- สอบปลายปี
ดูย้อนหลัง
เดือนนี้ | ก.ย. 64 | ส.ค. 64 | ก.ค. 64 | มิ.ย. 64 | พ.ค. 64 | เม.ย. 64 | มี.ค. 64 | ก.พ. 64 | ม.ค. 64 | ธ.ค. 63 | พ.ย. 63 | ต.ค. 63